Kontakt

Komunalac Udbina d.o.o.
OIB: 26504267349
Privredna banka zagreb
IBAN: HR0823400091110809165

 

Uprava društva

Irena Koretić, direktor
e-mail: komunalac.udbina@gmail.com
tel/fax: +385 53 778 101
Mob: +385 99 295 18 92
 

Računovodstvo

Milka Momčilović, računovođa
Tel/fax: +385 53 778 101

Komunalac Udbina d.o.o.

OIB: 26504267349

Privredna banka zagreb

IBAN: HR0823400091110809165