Komunalac udbina

Odvoz komunalnog otpada za 2023. godinu

odvoz komunalnog otpada za 2023. ...

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj ...

Odvoz komunalnog otpada

Pogledajte kalendar odvoza ...

Pravilnik o radu

Pravilniku o radu općine Udbina ...

Cjenik usluga

Cjenik usluga poduzeća Komunalac ...

Aktivna groblja

Aktivna groblja na području općine ...